Czcionka:
Kontrast:
8 lutego 1991 rok
ZRM NSZZ „S” zaakceptował rozszerzenie zapisu w „Statucie” określającego grupę osób niemogących pełnić funkcji związkowych

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przyjął stanowisko, w którym wnioskował do Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o rozszerzenie zapisu w „Statucie” określającego grupę osób niemogących pełnić funkcji związkowych o posłów i radnych. Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” uzasadnili stanowisko faktem, że te osoby staja się reprezentantami władz, z którymi Związek może prowadzić negocjacje w sprawach pracowniczych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty