Czcionka:
Kontrast:
26 lipca 1991 rok
ZRM NSZZ „S” żąda zwołania nadzwyczajnego KZD w związku z listą KK

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” postanowił, że w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej wystawi sześciu kandydatów, po dwóch w każdym okręgu wyborczym. Na znak protestu wobec zgody KK na wystawienie w wyborach do Sejmu listy liczącej ponad 200 nazwisk, ZRM wstrzymał się od przygotowania własnej listy, uznając, że zbyt duża liczba kandydatów stanowi zagrożenie dla Związku. Zarząd uznając, że decyzja KK w sprawie ilości kandydatów była sprzeczna z uchwałami III Krajowego Zjazdu Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zażądał zwołania nadzwyczajnego KZD. Zarząd zadeklarował, że jest skłonny udzielić poparcia tym listom, na których kandydaci będą reprezentować wiarygodność, ideały, program i politykę bliskiej „Solidarności”. (Zarząd wobec braku reakcji KK podtrzymał swoją uchwałę na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 1991 r.).

ZRM postanowił, że kandydatami „Solidarności” do parlamentu w regionie Małopolska nie mogą być osoby, które w przeszłości należały do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, PAX, Związku Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Socjalistycznej, Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej lub Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty