Czcionka:
Kontrast:
5 lipca 1991 rok
ZRM wyraża dezaprobatę wobec rosnących wpływów nomenklatury i ogromnej skali korupcji

 

Zarząd Regionu Małopolskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” wyraził dezaprobatę wobec rosnących wpływów nomenklatury w państwie i ogromnej skali korupcji zagrażającej przebudowie państwa. Chcąc chronić polską gospodarkę przed wpływami zorganizowanej przestępczości, Zarząd postanowił powołać Regionalny Zespół Przestrzegania Prawa, którego zadaniem miało obyć gromadzenie informacji, podejmowanie interwencji oraz informowanie opinii publicznej o podjętych działaniach.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty