Czcionka:
Kontrast:
17 czerwca 1989 rok
Zakończenie działalności Regionalnych Komitetów Obywatelskich „S”

 

Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” podjęła decyzję o zakończeniu działalności Regionalnych Komitetów Obywatelskich „Solidarność”. „Solidarność” uważała, że po wyborach najważniejszym zadaniem stanie się odbudowa struktur związkowych w kraju.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty