Czcionka:
Kontrast:
2 października 1991 rok
Zakończenie pracy tzw. Komisji Rokity

 

Zakończyła pracę tzw. Komisja Rokity. W toku jej prac uznano, że w 88 wypadkach śmiertelnych w stanie wojennym (na badanych 115) prawdopodobny był udział Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty