Czcionka:
Kontrast:
13 marca 1990 rok
Zarejestrowanie TSP przy Komisji Robotniczej Hutników NSZZ „Solidarność”

 

Sąd Wojewódzki w Krakowie zarejestrował Towarzystwo Solidarnej Pomocy przy Komisji Robotniczej Hutników Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Swą działalnością Towarzystwo realizuje ideały Solidarności oraz przesłanie ewangeliczne „Jeden drugiego brzemiona noście”. Od początku istnienia pracami Zarządu kieruje Kazimierz Fugiel. Towarzystwo działa w oparciu o „Statut” uchwalony przez Walne Zebranie Członków. Celem statutowym Towarzystwa jest niesienie pomocy potrzebującym w kraju oraz skupiskom Polaków na Wschodzie. Działalność Towarzystwa oparta jest na pracy wolontariuszy. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników etatowych. Środki na działalność TSP uzyskuje z dobroczynności osób fizycznych i instytucji.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty