Czcionka:
Kontrast:
13 kwietnia 1989 rok
Zarządzenie wyborów do Sejmu i Senatu na 4 i 18 czerwca

 

Uchwała Rady Państwa o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu na 4 i 18 czerwca. Zgodnie z załączonym kalendarzem wyborczym 10 maja upływał termin zgłaszania kandydatów do Sejmu i Senatu.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty