Czcionka:
Kontrast:
11 stycznia 1989 rok
Zebranie członków NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W styczniu odbyło się zebranie członków  założycieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mimo odmowy rejestracji Komisji Zakładowej przez sąd, wybrano komitet organizacyjny, któremu powierzono zadanie opracowania ordynacji wyborczej, przeprowadzenie wyborów oraz odbudowę struktury. Postanowiono kontynuować działania zmierzające do rejestracji Związku.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty