Czcionka:
Kontrast:
18 stycznia 1989 rok
Zgoda KC PZPR na pluralizm związkowy i polityczny

 

X Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (KC PZPR). Zgoda na pluralizm związkowy i polityczny.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty