Czcionka:
Kontrast:
18 lipca 1989 rok
Zgoda Wojciecha Jaruzelskiego na kandydowanie na urząd Prezydenta RP

 

W trakcie obrad Klubu Poselskiego PZPR Przewodniczący Rady Państwa oraz sekretarz  Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Wojciech Jaruzelski oświadczył, iż zgadza się kandydować na urząd Prezydenta PRL. Wiadomość ta została przekazana marszałkom Sejmu i Senatu.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty