Czcionka:
Kontrast:
9 września 1989 rok
Zmiana przewodniczącego KO w Gorlicach

 

Jacek Galant złożył rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego KO w Gorlicach. Funkcję po nim przejął Stanisław Elmer, zaś do prezydium weszli: Maria Czeszyk, Aleksander Gogola, Krzysztof Holender, Wiesława Musiał, Mieczysław Przybylski, Barbara Wiatr, Walerian Woźniak i Bolesław Wojtowicz.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005.
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty