Czcionka:
Kontrast:
8 listopada 1990 rok
Zmiana składu i struktury prezydium

 

W trakcie posiedzenia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego odbyły się burzliwe dyskusje w skutek, których został zmieniony skład i struktura prezydium. Mieczysław Gil został wybrany na przewodniczącego, do składu dołączają przedstawiciele poszczególnych kół.

 

Źródło informacji: Rykowski Z. W., Komitety Obywatelskie (1988-1991): najważniejsze wydarzenia, [w:] red. Borkowski T., Bukowski A., Komitety Obywatelskie. Powstanie – rozwój – upadek, Kraków 1993, s. 211-235.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty