Czcionka:
Kontrast:
11 września 1989 rok
Zmiany na stanowisku prezesa NKW ZSL oraz przewodniczącego ZG Stowarzyszenia PAX

 

Roman Malinowski zrezygnował z funkcji prezesa NKW ZSL, IX Plenum NKW ZSL wybrało na to stanowisko Dominika Ludwiczaka. Rezygnacja Zenona Komendera z funkcji przewodniczącego ZG Stowarzyszenia PAX ,na jego miejsce został wybrany Maciej Wrzeszcz.

 

Źródło informacji: www.dokumenty-przelomu.pl, 6 września 2016 r.
Opracowanie informacji: Monika Różycka, Kancelaria Senatu
Na skróty