Czcionka:
Kontrast:
25 października 1991 rok
Zmiany ustawy o podatku rolnym i gruntach rolnych i leśnych

 

Uchwalenie z inicjatywy Senatu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty