Czcionka:
Kontrast:
30 marca 1990 rok
Zmiany w składzie Prezydium Senatu

 

Odwołanie Krzysztofa Kozłowskiego i powołanie Janusza Ziółkowskiego.

 

Źródło informacji: Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014.
Opracowanie informacji: Łukasz Pawlukowski, Kancelaria Senatu
Na skróty