Czcionka:
Kontrast:
11 kwietnia 1990 rok
Zniesienie ustawy o cenzurze

 

Sejm uchyla ustawę o kontroli publikacji i widowisk, zniesieno organy tej kontroli oraz o dokonano zmiany ustawy – Prawa prasowego. Zlikwidowanie cenzury nastąpiło z dniem 6 czerwca 1990 r.

 

Źródło informacji: Gliksman A., Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005; Dwadzieścia pięć lat prac odrodzonego Senatu 1989-2014, red. Krasnowolski A., Rudzka J., Warszawa 2014
Opracowanie informacji: Lena Remisz, Kancelaria Senatu
Na skróty