Czcionka:
Kontrast:
U Przyjaciół w Tucholi
Dodano: 05.10.2015
24
09.2015
U Przyjaciół w Tucholi

 

24 września 2015 r. na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Pawła Cieślewicza gościliśmy w Tucholi. W „stolicy Borów Tucholskich” rozmawialiśmy na temat zachowanych dokumentów, obrazujących działalność m.in. Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i KO „S” w Tucholi – ten drugi powstał 8 września 1989 r. na kanwie wyborów samorządowych. Komitet został rozwiązany 15 lutego 1991 roku. Pan Przewodniczący poinformował nas, że materiały KO „Solidarność” i Rady Miejskiej z 1990 r. znajdują się w AP w Bydgoszczy oraz w Jego prywatnym archiwum.


Pan przewodniczący przekazał oryginały dokumentów Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” z lat 1989–1991 i kopie pierwszych protokołów z sesji Rady Miejskiej z 1990 roku na potrzeby projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” będące w jego posiadaniu.
W spotkaniu uczestniczyła również Pani Hanna Szulwic, która wraz z Panem Przewodniczącym przybliżyła nam atmosferę lat 1989–1991 panującą w Komitecie Obywatelskim i samorządzie tucholskim.


Okazało się również, że byli członkowie KO „Solidarność” w Tucholi i sympatycy ówczesnych komitetów obywatelskich aktywnie działają na rzecz zachowania pamięci o regionie z lat przełomu i jej krzewienia, zwłaszcza wśród młodzieży. Regularnie organizowane są spotkania członków KO, na które wstęp mają również inni mieszkańcy Tucholi i okolic, którzy są zainteresowani tematyką transformacji. Takie spotkania odbyły się w już trzykrotnie, w 1999, 2009 i 2014 r.


Gospodarze spotkania zadeklarowali dalszą współpracę w ramach naszego wspólnego projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”, zaś my – goście – wsparcie dla inicjatyw organizowanych w Tucholi związanych z tematyką przełomu.


Deklarujemy również, że do Tucholi na pewno jeszcze zawitamy i postaramy się jak najszybciej udostępnić przekazane nam oryginały.


Informację opracowała Justyna Orysiak, Kancelaria Senatu

 

Na skróty