Czcionka:
Kontrast:
04
06.2019

 

Dnia 4 czerwca 2019 r. odbyły się w Warszawie uroczystości związane z przypadającą 30. rocznicą wolnych wyborów do Senatu.

31
05.2019

 

W związku z przypadającą 4 czerwca 2019 r. 30. rocznicą wolnych wyborów do Senatu, w dniu tym odbędą się w Kancelarii Senatu uroczyste obchody, w których wezmą udział senatorowie obecnej i poprzednich kadencji, a także najwyższe władze państwowe z Prezydentem Andrzejem Dudą na czele.

28
04.2019

 

28 kwietnia 2019 r. zmarł Karol Modzelewski, senator I kadencji, kandydat Komitetu Obywatelskiego z województwa wrocławskiego, członek komisji: Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Konstytucyjnej.

21
04.2019


Alleluja!

11
04.2019

 

W obecności rodziny Andrzeja Stelmachowskiego senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę upamiętniającą profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

10
04.2019

 

Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 1988–1990 oraz "Droga rolników od "Solidarności" do niepodległości 1978-2018"

25
03.2019

 

W poniedziałek 25 marca br. odbyło się doroczne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” z udziałem ministra Jakuba Kowalskiego Szefa Kancelarii Senatu, ministra Wojciecha Kolarskiego podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP i członka tego gremium, prof. Jana Żaryna przewodniczącego Rady, dr. Pawła Pietrzyka Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz jej członków - przedstawicieli środowisk opozycji niepodległościowej, instytucji archiwalnych i naukowych.

 

01
03.2019

 

W piątek 1 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Zespołu Koordynacyjnego Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

27
02.2019

 

W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwóch senatorów: Ryszarda Juszkiewicza i Franciszka Połomskiego.

16
02.2019

 

O północy z czwartku 14 lutego na piątek 15 lutego rozpoczęła się żałoba narodowa po śmierci byłego premiera Jana Olszewskiego, którą zarządził prezydent Andrzej Duda. Będzie obowiązywać do godz. 19 w sobotę 16 lutego.

 

Jan Olszewski zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego; był Kawalerem Orderu Orła Białego.

 

24
12.2018

 

Wesołych Świąt!

04
12.2018

 

Zgodnie z harmonogramem wyjazdów w teren archiwiści z Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu realizujący wspólny projekt „Archiwa Przełomu 1989-1991” zapoznali się 4 grudnia br. z zasobem Archiwum Państwowego w Kielcach oraz zbiorami Archiwum Diecezjalnego w tym mieście. Spotkanie z kieleckimi archiwistami było bardzo owocne i zarysowało nowe obszary rozwoju projektu.

 

05
11.2018

 

Archiwum Państwowe w Koszalinie dołączyło do grona partnerów projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

25
09.2018

 

„Okres przełomu w sztuce” to myśl przewodnia jednej z wielu wystaw czasowych prezentowanych w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, a także ciekawe zbiory działu historycznego związane z pierwszymi kampaniami wyborczymi - od samorządowych, parlamentarnych do prezydenckich - skierowały uwagę archiwistów z Kancelarii Prezydenta RP na tę niezwykłą instytucję kultury województwa mazowieckiego.

11
09.2018

 

W gmachu Senatu RP odbyło się dziś siódme w kolejności seminarium projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pt. „Od Niepodległej do Niepodległej 1918 -1989 w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę”.

 

Szefowie - minister Halina Szymańska Szef Kancelarii Prezydenta RP i minister Jakub Kowalski Szef Kancelarii Senatu -  wspólnie otworzyli VII seminarium projektu „Archiwa Przełomu.

 

10
09.2018

 

Szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i Szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska zapraszają na VII seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

OD NIEPODLEGŁEJ DO NIEPODLEGŁEJ 1918-1989.

W 100-LECIE Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

 

03
07.2018

 

We wtorek, 3 lipca br. z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej i Szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego odbyło się w Belwederze doroczne spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

22
06.2018

 

22 czerwca 2018 r. w wieku 89 lat, zmarła Olga Krzyżanowska, lekarka, działaczka „Solidarności”, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji z okręgu gdańskiego, córka Aleksandra Wilka-Krzyżanowskiego, dowódcy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie.

04
06.2018

 

4 czerwca 2018 roku, w wieku 87 lat, zmarł Bohdan Pilarski, muzykolog, były dyrektor programowy Filharmonii Narodowej, opozycjonista w czasach PRL, poseł na Sejm X i I kadencji.

 

13
04.2018

 

W lutym do grona uczestników projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” dołączyło Archiwum Państwowe w Szczecinie.

01
04.2018

 

Alleluja!

15
03.2018

 

Na początku 2018 roku Europejskie Centrum Solidarności (ECS) w Gdańsku przekazało Archiwum Senatu swoją nową publikację zatytułowaną „Portret Zbiorów”, która w niekonwencjonalny sposób przedstawia historię powstania Solidarności, ruchy antykomunistyczne i życie codzienne w tamtym okresie.

19
02.2018

 

19 lutego 2018 roku Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) przekazał w celu przechowania Kancelarii Senatu/Archiwum Senatu, 80 jednostek inwentarzowych z biblioteczki Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Pracowników INP PAN.

09
02.2018

 

Na początku lutego 2018 roku Janusz Olewiński, przewodniczący działającego w Siedlcach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych, przekazał drogą mailową część z będących w jego posiadaniu materiałów oraz kopie dokumentów uzyskanych z siedleckiego Archiwum, w tym skany zdjęć, materiałów ulotnych, a także spisaną na podstawie własnych wspomnień, historię powołania wyborczego Chrześcijańsko-Narodowego Komitetu Obywatelskiego w województwie siedleckim.

26
01.2018

 

Pod koniec grudnia 2017 roku Archiwum Państwowe w Kielcach w ramach współpracy partnerskiej przy projekcie „Archiwa Przełomu 1989-1991” przysłało dwie płyty DVD zawierające cenne materiały archiwalne.

19
12.2017

 

Wesołych Świąt!

07
12.2017

 

W Belwederze 6 grudnia 2017 r. odbyło się VI seminarium projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pod tytułem „Rola opozycji niepodległościowej w kształtowaniu polskiej sceny politycznej w źródłach okresu przełomu i współczesnej narracji”.

06
12.2017

 

Szef Kancelarii Prezydenta RP oraz Szef Kancelarii Senatu zapraszają na VI Seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

07
11.2017

 

W dniu 7 listopada 2017 roku, w Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie Zarządu Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” – szefa Kancelarii Prezydenta RP Haliny Szymańskiej i szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego.

02
10.2017

 

W ramach realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” pracownicy Archiwum Prezydenta RP odwiedzili instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają materiały o charakterze archiwalno-historycznym dot. okresu przełomu w Piotrkowie Trybunalskim.

24
08.2017

 

24 sierpnia 2017 roku Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) po wcześniejszych uzgodnieniach przekazał Kancelarii Senatu / Archiwum Senatu - 203 jednostki inwentarzowe wydawnictw bezdebitowych z biblioteczki Komitetu Zakładowego NSZZ „Solidarność” Pracowników INP PAN.

15
08.2017

 

W dniach 16-18 sierpnia 2017, w Senacie odbyła się prekonferencja IFLA - Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotecznych, pod hasłem „Informacja, jako podstawa solidarności społecznej; rola parlamentarnych bibliotek i służb analitycznych”. Organizatorami tego przedsięwzięcia były: Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Kancelarii Senatu, Biblioteka Sejmowa oraz IFLA.

11
08.2017

 

W czerwcu 2017 roku ukazała się książka dr Marcina Wałdocha pod tytułem: Chojnicki czerwiec ’89. Studium lokalne fali uderzeniowej procesu demokratyzacji.

 

12
06.2017

 

12 i 13 czerwca 2017 roku pracownicy Archiwum Senatu odkryli niezwykłe skarby jakie zachowały się w zakamarkach archiwum NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego.

 

02
06.2017

Zgodnie z zapowiedziami, po raz kolejny pracownicy Archiwum Senatu i po raz pierwszy pracownicy Archiwum Prezydenta RP odwiedzili Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Pierwsze kroki skierowali, właśnie do archiwum a dokładnie do Wydziału Muzealno-Archiwalnego i Biblioteki

19
05.2017

Tym razem Zespół Koordynacyjny Projektu zawitał do Muzeum Emigracji w Gdyni. Wizyta miała miejsce w dniu 19 maja 2017 roku.

 

„Siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni znajduje się nad samym morzem, pod adresem Polska 1...

16
05.2017

 

Trzecie spotkanie Rady Programowej Projektu odbyło się 16 maja 2017 roku w Kancelarii Senatu. Gości przywitali szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski i szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Sadurska.

 

15
05.2017

40 lat temu w 1977 roku w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i w Szczecinie powstały opozycyjne organizacje studenckie tak zwane Studenckie Komitety Solidarności. Najbardziej aktywnymi ośrodkami były Kraków i Wrocław.

08
05.2017

Pracownicy Archiwum Senatu wyruszą w czerwcu z wizytą do Książnicy Płockiej w celu przeprowadzenia kwerendy oraz sporządzenia spisu przydatnych dokumentów.

20
04.2017

 

W marcu 2017 roku Kancelaria Senatu wysłała pisma z prośbą o umożliwienie członkom Zespołu Koordynacyjnego Projektu, odwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku i Muzeum Emigracji w Gdyni oraz przeprowadzenia kwerendy w archiwum Zarządu Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”.

16
04.2017

 

Wesołego Alleluja!

10
04.2017

 

Regulamin działania Zespołu Koordynacyjnego zobowiązuje jego członków do udziału w spotkaniach roboczych zwoływanych przez przewodniczącego w zależności od potrzeb. W roku 2017 odbyły się trzy spotkania archiwistów realizujących projekt. 

04
04.2017

 

W pierwszym kwartale 2017 roku Zespół Koordynacyjny Projektu opracował dwa istotne dokumenty dla organizacji pracy i zarządzania przedsięwzięciem.

 

23
03.2017

 

W dniu 23 marca 2017 roku, w Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie członków Zarządu Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” – szefa Kancelarii Prezydenta RP Małgorzaty Sadurskiej i szefa Kancelarii Senatu Jakuba Kowalskiego.

 

22
03.2017

 

Kolejni partnerzy przekazali materiały na potrzeby projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991". Dziękujemy darczyńcom: Jackowi Doktórowi, Mieczysławowi Wyględowskiemu, Archiwum Państwowemu w Łodzi, Archiwum Państwowemu w Gdańsku, Bibliotece Narodowej.

 

20
12.2016

 

Ostatnia w 2016 roku kwerenda zamiejscowa, realizowana w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” miała miejsce w Łodzi 20 grudnia. Archiwiści z Kancelarii Prezydenta RP odwiedzili dwie instytucje, zasłużone dla archiwistyki państwowej i uczelnianej: Archiwum Państwowe w Łodzi, które niedawno obchodziło swoje 90-lecie (początki sięgają Archiwum Akt Dawnych m. Łodzi, utworzonego w 1926 r.) oraz ArchiwumUniwersytetu Łódzkiego, które obecnie jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych.

 

19
12.2016

 

Wesołych Świąt, od realizatorów projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991"

 

28
11.2016

 

28 listopada 2016 roku, w Senacie RP odbyło się jubileuszowe spotkanie senatorów II kadencji. 

 

18
11.2016

Archiwiści z Kancelarii Prezydenta RP i z Kancelarii Senatu w składzie: dyrektor Archiwum Prezydenta Janusz Kuligowski, Agnieszka Figura-Tomaka, Michał Zaremba i Teresa Grabczyńska oraz Robert Kubaś kierownik Archiwum Senatu i Maciej Pindelski odwiedzili 18 listopada br. nową siedzibę Archiwum Państwowego w Radomiu.

 

11
11.2016

 

11 listopada 2016 roku w Warszawie zmarł Maciej Bednarkiewicz, poseł na Sejm X kadencji z okręgu wyborczego nr 88 Skierniewice.

 

W wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku startował z ramienia Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie. Otrzymał wówczas 69,51 % oddanych głosów ważnych.

 

02
11.2016

 

2 listopada 2016 r. zmarł Lech Kozioł, senator I kadencji z województwa łomżyńskiego, kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, przewodniczący Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich, członek Komisji: Praw Człowieka i Praworządności, Inicjatyw i Prac Ustawodawczych, Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz Ustawodawstwa Gospodarczego.

 

11
10.2016

 

Poszukiwanie materiałów archiwalnych wzbogacających wiedzę o wydarzeniach z okresu przełomu 1989-1991 oraz dotarcie do osób zaangażowanych w działalność NSZZ Solidarność i różnych ugrupowań opozycji demokratycznej, a także ruchów politycznych, które budowały w późniejszych latach polską scenę polityczną były celem wizyty archiwistów z Kancelarii Prezydenta RP w Archiwum Państwowym w Białymstoku oraz w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

 

09
10.2016

 

9 października 2016 r. zmarł Andrzej Wajda, senator I kadencji, kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, członek Komisji Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą.

 

28
09.2016

 

W dniach 28-30 września 2016 roku przebywaliśmy z kolejną wizytą w Płocku. Tym razem zostaliśmy zaproszeni przez Towarzystwo Naukowe Płockie przez jego prezesa pana Zbigniew Pawła Kruszewskiego.

 

03
08.2016

 

28 czerwca 2016 roku zespół pracowników Kancelarii Senatu przeprowadził pierwszy wywiad z cyklu notacji z senatorami II kadencji.

 

Relacje realizowane są we współpracy dwóch projektów: Archiwum Historii Mówionej Senatu i „Archiwa Przełomu 1989-1991”, przez Biuro Komunikacji Społecznej i Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

 

02
08.2016

 

2 sierpnia 2016 roku w wieku 89 lat zmarł kardynał Franciszek Macharski.

 

 

27
07.2016

 

Trwają Światowe Dni Młodzieży, które nie po raz pierwszy odbywają się w Polsce.

 

Chcielibyśmy przypomnieć jedno z czołowych wydarzeń w najnowszej historii naszego kraju, jakim były Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie, które odbyły się w dniach 10-15 sierpnia 1991 r. 

14
07.2016

 

Szanowni użytkownicy.

 

Rozpoczęliśmy modernizację katalogu zasobów on-line, w związku, z czym mogą pojawić się problemy z korzystaniem z zasobów zamieszczonych w katalogu.

 

29
06.2016

 

29 czerwca 2016 r. mieliśmy zaszczyt odwiedzić Europejskie Centrum Solidarności. Organizatorem wyjazdu była wicedyrektor Biura Komunikacji Społecznej (BKS) Joanna Urban, która zaprosiła pracowników BKS i członków Zespołu Koordynacyjnego Projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” na warsztaty edukacyjne do Europejskiego Centrum Solidarności.

 

24
06.2016

 

24 czerwca 2016 r. Jakub Kowalski, dotychczasowy dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. 

 

14
06.2016

 

W dniu 14 czerwca 2016 r. wzięliśmy udział w posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu. 

 

13
05.2016

 

Od 10 do 12 maja 2016 r. przebywaliśmy w Płocku. Pomimo tego, że miasto wabi swoimi zabytkami i urokliwością swoich uliczek skupiliśmy się na przeprowadzeniu kwerendy archiwalnej pod kontem projektu w zbiorach Działu Historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

 

12
05.2016

 

12 maja 2016 roku, z inicjatywy senatora Jerzego Chróścikowskiego, Senat podjął uchwałę upamiętniającą 35. rocznicę rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” – pierwszej w historii Polski chłopskiej organizacji związkowej. Za jej przyjęciem opowiedziało się 88 senatorów.

03
05.2016

 

3 maja 2016 roku, w wieku 84 lat zmarł w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku arcybiskup Tadeusz Gocłowski, pierwszy Metropolita Gdański.

 

19
04.2016

 

19 kwietnia 2016 r. zmarł Władysław Papużyński, senator I kadencji z województwa legnickiego, kandydat Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, członek Komisji Gospodarki Narodowej, a następnie Komisji Rolnictwa.

 

27
03.2016

 

Realizatorzy projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991" przesyłają życzenia świąteczne.

 

24
09.2015

 

24 września 2015 r. na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Pawła Cieślewicza gościliśmy w Tucholi. W „stolicy Borów Tucholskich” rozmawialiśmy na temat zachowanych dokumentów, obrazujących działalność m.in. Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” i KO „S” w Tucholi – ten drugi powstał 8 września 1989 r. na kanwie wyborów samorządowych. Komitet został rozwiązany 15 lutego 1991 roku. Pan Przewodniczący poinformował nas, że materiały KO „Solidarność” i Rady Miejskiej z 1990 r. znajdują się w AP w Bydgoszczy oraz w Jego prywatnym archiwum.

 

 

23
07.2015

 

W Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” z przedstawicielami Centrum im. Adama Smitha – Pierwszego Niezależnego Instytutu w Polsce.

 

08
07.2015

 

8 lipca 2015 roku, przedstawiciele Archiwum Senatu, na zaproszenie dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 5 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie Anny Strubińskiej i wicedyrektor Agnieszki Piskorskiej, wystąpili podczas jednego ze spotkań „Wakacyjnej Szkoły STO” zorganizowanej w hotelu „Rusałka”, w Okunince k. Włodawy.

 

23
06.2015

 

W Senacie Rzeczpospolitej Polskiej, odbyło się V seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 pod tytułem „Razem iść do celu. Przegląd archiwów, bibliotek i muzeów polonijnych na 5-lecie projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” i wydarzeń towarzyszących.”.

 

15
06.2015

 

Szef Kancelarii Senatu oraz Szef Kancelarii Prezydenta RP zapraszają na V seminarium w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”

 

27
05.2015

 

Wybory do rad gmin w 1990 zostały zarządzone na dzień 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były to pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego przywróceniu (zniesiony został on w 1950).

 

17
04.2015

 

17 kwietnia 2015 roku w Kancelarii Senatu odbyło się spotkanie Rady Programowej projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady Programowej i goście Rady. Wśród gości Rady znaleźli się: członkowie Zarządu projektu, członkowie Zespołu Koordynacyjnego projektu, przedstawiciele Zespołu do realizacji projektu w Kancelarii Prezydenta RP, redaktor Krystyna Mokrosińska oraz w zastępstwie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Władysława Stępniaka Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Ryszard Wojtkowski. Spotkaniu przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Friszke.

 

06
04.2015

 

Na ręce realizatorów projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991” wpłynęły kolejne archiwalia obrazujące przemiany społeczno-polityczne lat 1989-1991.

 

 

05
04.2015

 

Wesołego Alleluja!

Życzymy naszym Przyjaciołom!

Realizatorzy projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

06
03.2015

 

6 marca 2015 r. odbyły się w Poznaniu uroczyste obchody XXV rocznicy odtworzenia  samorządu terytorialnego w naszym kraju. Obchody niemal zbiegły się z rocznicą uchwalenia przez Sejm RP ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym.

 

12
02.2015

 

12 lutego 2015 r. w wieku 90 lat zmarł profesor Jerzy Regulski, senator I kadencji i współtwórca reformy samorządowej w latach 1989-90, doradca społeczny Prezydenta RP ds. samorządu od 2010 r.

 

23
01.2015

 

Wręczono nagrody laureatom konkursu „Moja Polska samorządna”, zorganizowanego w ramach obchodów ustanowionego przez Senat Roku Samorządu Terytorialnego i 25-lecia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, pod honorowym patronatem prezydenta Bronisława Komorowskiego.

 

17
01.2015

 

17 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie opłatkowe byłych parlamentarzystów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i sympatyków klubu. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Obywatelski Klub Parlamentarny w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

 

08
01.2015

 

Urodzony w 1934 w Hołownie, zmarł w 2014 w Olsztynie, artysta, uprawiał malarstwo, grafikę, rzeźbę i rysunek satyryczny.  Ponadto doktor habilitowany w zakresie biochemii zwierząt.

 

11
12.2014

 

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne od realizatorów projektu.

 

08
11.2014

 

W parlamencie 8 listopada 2014 r., w ramach projektu „Archiwa Przełomu 1989–1991” odbyła się konferencja „Nasi w Sejmie i Senacie – Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później”. Otwierając konferencję, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz zaapelował do uczestników, członków klubu OKP o współpracę z Archiwami Przełomu, przekazywanie swoich archiwaliów, dokumentów – ich kopii, a także wspomnień z lat przełomu.

 

 

„To niezwykle ważne, by dokumenty z okresu 1989–1991, kiedy kształtował się system demokratyczny suwerennej Polski w Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, które było centrum tych zmian zostały ocalone dla przyszłych pokoleń – powiedział marszałek.

27
10.2014

 

Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska i szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski zapraszają na konferencję w ramach projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991" Nasi w Sejmie i w Senacie - Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później.

 

11
07.2014

 

11 lipca 2014 roku przedstawiciele Archiwum Prezydenta RP i Archiwum Senatu odwiedzili współpartnera projektu - Archiwum Państwowe w Białymstoku. Podczas spotkania z dyrektorem Archiwum Markiem Kietlińskim dyskutowano o realizacji projektu, jego dotychczasowych osiągnięciach i planach na przyszłość.

 

04
07.2014

 

Miło nam poinformować, iż możemy zaprezentować Państwu wersję testową nowego portalu www.archiwaprzelomu.pl.

Wystarczy wpisać adres www.archiwaprzelomu.pl i zostaną Państwo przełączeni na stronę główną nowego portalu projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

13
06.2014

 

Z okazji Święta Wolności, dla uczczenia i upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę suwerenności po wyborach parlamentarnych 4 czerwca 1989 r. partnerzy projektu "Archiwa Przełomu 1989-1991" podjęli i nadal podejmują wiele ciekawych inicjatyw, nie ograniczając się wyłącznie do przekazania kopii cyfrowych dokumentów z okresu przełomu.

 

12
06.2014

 

W dniach 12 i 13 czerwca 2014 r. przedstawiciele Archiwum Prezydenta RP i Archiwum Senatu złożyli wizytę w Chojnicach i w Bydgoszczy. W pierwszej miejscowości, która w herbie posiada wizerunek głowy tura z czerwona różą miedzy rogami, zespół wziął udział w otwarciu wystawy fotograficznej Chojnicki przełom 1989-1991 w Centrum Sztuki Collegium Ars.

 

04
06.2014

 

Wybory odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone w wyniku i na zasadach uzgodnionych w trakcie rozmów Okrągłego Stołu.

Były to pierwsze częściowo wolne wybory w historii Polski po II wojnie światowej.

Walka o miejsca w Senacie i w Sejmie miała charakter otwarty i demokratyczny. Do ubiegania się o nie dopuszczeni zostali nie tylko przedstawiciele władz komunistycznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ale również przedstawiciele różnych środowisk opozycji demokratycznej. Wybory te zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie.

 

02
06.2014

 

Realizatorzy projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 dziękują za wsparcie projektu i zachęcają do przejrzenia poniższej galerii, w której zostały zaprezentowane kopie cyfrowe materiałów pozyskanych przez Archiwum Akt Nowych na potrzeby projektu w trakcie zbiórki w Kordegardzie oraz fotografie zbioru przekazanego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie.

 

25
05.2014

 

O godz. 15.24 - po długiej chorobie - zmarł w warszawskim szpitalu Wojskowego Instytutu Medycznego gen. Wojciech Jaruzelski.

Od 19 lipca 1989 do 22 grudnia 1990 pełnił urząd Prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, a następnie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

13
05.2014

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się IV seminarium w ramach projektu. Tematem spotkania było „Przedsionek wolności - między Okrągłym Stołem a wyborami 4 czerwca 1989 r. Dwa miesiące, które zmieniły Polskę: 05.04.–04.06.1989”.

 

08
05.2014

 

W Pałacu Prezydenckim odbędzie się IV ogólnopolskie seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, realizowanego wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

24
04.2014

 

Przedstawiciele Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP wybrali się w kwietniu 2014 roku do Krakowa. Głównym celem wyprawy było spotkanie zespołu z partnerami technicznymi

 

01
04.2014

 

Życzymy wszystkim naszym Przyjaciołom,
aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególnym duchem tradycji...

 

 

11
03.2014

 

Kierownik Archiwum Senatu Robert Kubaś i pracownik Archiwum Prezydenta RP Michał Zaremba w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 udali się z wizytą do Poznania.

 

04
03.2014

 

W pierwszym kwartale 2014 roku Archiwum Państwowe w Warszawie i Fundacja Demokracji Lokalnej udostępniły na potrzeby projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 część swoich zbiorów.

 

13
02.2014

 

W Warszawie zmarł Zbigniew Romaszewski, wicemarszałek Senatu VII kadencji. W latach 1989-2011 sprawował przez 7 kadencji nieprzerwanie mandat senatora. W Senacie I, II, IV i VI kadencji przewodniczył Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Wybitny działacz opozycji w czasach PRL, więziony i represjonowany. Od 2011 r. członek Trybunału Stanu. Odznaczony Orderem Orła Białego w 2011 r.

 

28
01.2014

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP Jacka Michałowskiego i Szefa Kancelarii Senatu Ewy Polkowskiej.

 

18
12.2013

 

Wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński wręczył nagrodę zwyciężczyni konkursu Pani Katarzynie Kwater.

 

04
12.2013

 

Archiwa Przełomu miały zaszczyt zawitać dwukrotnie do Torunia, miasta pierników, ale czy tylko pierników?

 

15
11.2013

 

Kancelaria Senatu wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP będą zmierzać do tego, by do 4 czerwca 2014 r., kiedy przypada 25. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów po II wojnie światowej w Polsce, portal www.archiwaprzelomu.pl zyskał nowy kształt i formę graficzną, która będzie promowała projekt tego wirtualnego archiwum, mówiono 15 listopada 2013 r. w Senacie podczas III seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

28
10.2013

 

Polityk, publicysta i były premier. Zmarł w wieku 86 lat.

 

10
10.2013

 

Przedstawiciele Archiwum Prezydenta RP w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 odwiedzili w Białej Podlaskiej Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Południowego Podlasia oraz Bibliotekę Pedagogiczną.

 

16
09.2013

 

Szefowie Kancelarii Senatu i Prezydenta RP Ewa Polkowska i Jacek Michałowski ogłaszają konkurs na interfejs graficzny (szatę graficzną) strony głównej portalu www.archiwaprzelomu.pl.

 

04
07.2013

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 miały zaszczyt gościć po raz drugi w Lublinie. Mieście wielu kultur, zabytków i ośrodków badawczo-naukowych.

 

08
06.2013

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 gościły w Pałacu Staszica na IV Warszawskim Pikniku Archiwalnym, nad którym po raz pierwszy honorowy patronat objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Tematem tegorocznego spotkania archiwistów i sympatyków archiwistki była edukacja, wychowanie, młodzież i harcerstwo. Na odwiedzających piknik czekały interesujące wystawy, ciekawe prelekcje i prezentacje oraz filmy i konkursy.

 

28
05.2013

 

Z wielką przyjemnością zobowiązani jesteśmy do opowiedzenia Państwu o naszej wizycie w Lublinie.

Archiwa Przełomu miały zaszczyt gościć w jednym z największych polskich miast po wschodniej stronie Wisły, w Lublinie, malowniczo położonym nad rzeką Bystrzycą.

 

05
05.2013

 

W celu zapewnienia realizacji objętego Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wspólnego projektu Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Archiwa Przełomu 1989–1991, którego zadaniem jest utworzenie ogólnopolskiego cyfrowego katalogu zbiorów dotyczącego polskiej transformacji lat 1989–1991 oraz chronienie i upowszechnianie dziedzictwa narodowego, zasad solidarności, tolerancji i wolności, Kancelaria Senatu - reprezentowana przez Szefa Kancelarii Senatu Panią Ewę Polkowską i Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - reprezentowana przez Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Michałowskiego, zawarły dnia 5 marca 2013 roku „Porozumienie w sprawie zakresu współpracy dotyczącej realizacji projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”.

 

18
04.2013

 

Archiwa Przełomu 1989-1991 zgodnie ze swoimi pierwotnymi założeniami mają spajać w jeden zbiór dokumentację transformacji ustrojowej, ale zmierzają nie tylko do uchwycenia przemian w życiu politycznym.

 

17
04.2013

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Archiwum Państwowe w Opolu oraz Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim kolejnymi uczestnikami projektu Archiwa Przełomu 1989-1991

 

13
03.2013

 

Pomimo zimowej aury i zgrzytającego pod stopami śniegu zespół Archiwum Senatu zdecydował się na kontynuowanie podróży szlakami północnego Mazowsza i powrót do Płońska i Ciechanowa.

 

26
02.2013

 

Siedlce potwierdziły, że są miastem przyjaznym projektowi Archiwa Przełomu 1989-1991. Ulokowane w nim instytucje naukowe, kulturalno-oświatowe i archiwalne nie tylko wsparły ideę budowy cyfrowego archiwum polskiej transformacji, ale wykazały się aktywnym udziałem w jej realizacji i deklarują równie aktywną współpracę na przyszłość.

 

13
02.2013

 

W lutym 2013 r. pracownicy Archiwum Senatu: kierownik Robert Kubaś i Justyna Orysiak, przebywali w Płocku, w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

19
01.2013

 

W Sali Kolumnowej budynku Sejmu RP odbyło się spotkanie opłatkowe członków Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

 

12
01.2013

 

W styczniu w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sous-Jouarre, na zaproszenie rektora PMK, ks. infułata Stanisława Jeża oraz księdza Kanonika Tadeusza Kardysia, przebywał reprezentant Archiwum Senatu Robert Kubaś.

 

03
01.2013

 

W grudniu 2012 r. grono przyjaciół Archiwów Przełomu poszerzyło się o Archiwum Państwowe w Gdańsku, Archiwum i Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim.

 

12
12.2012

 

Pracownicy Archiwum Senatu przebywali z wizytą roboczą na północnym Mazowszu w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991.

 

20
11.2012

 

Archiwum Senatu miało zaszczyt gościć, kolegów z Europejskiego Centrum Solidarności - Pana Adama Cherka i Pana Marka Zambrzyckiego. Podczas spotkania  zostały zaprezentowane plakaty z kampanii wyborczej 1989 r. do Sejmu i Senatu PRL, zgromadzone w naszych zbiorach.

 

12
11.2012

 

Archiwum Senatu otrzymało w listopadzie bieżącego roku pisma z poparciem dla realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 z Muzeum Śląskiego w Katowicach, od dyrektora Leszka Jodlińskiego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, od dyrektora Adama Borowiaka

 

22
10.2012

 

Pracownicy Archiwum Senatu (Robert Kubaś, Justyna Orysiak) przebywali z wizytą roboczą w Gdańsku w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991

 

15
10.2012

 

W Pałacu Prezydenckim odbyło się II ogólnopolskie seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989-1991, pod tytułem „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”.

 

04
10.2012

 

15 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Pałacu Prezydenckim odbędzie się II ogólnopolskie seminarium w ramach projektu Archiwa Przełomu 1989–1991, realizowanego wspólnie przez Kancelarię Prezydenta RP i Kancelarię Senatu pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Tematem spotkania będzie: „Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł - ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”.

 

02
10.2012

 

Archiwum Rady Ministrów przekazało Archiwum Senatu płyty z kopiami cyfrowymi materiałów ze swojego zasobu.

Zeskanowane akta zawierają materiały posiedzeń rządu w okresie transformacji ustrojowej 1989–1991 r. Do skanów dołączono ewidencję posiedzeń Rady Ministrów.

Archiwa Przełomu 1989-1991 serdecznie dziękują Archiwum Rady Ministrów.

 

21
07.2012

 

Darczyńcą kopii cyfrowej nagrania wideo jest Jacek Fedorowicz. Film został udostępniony Archiwum Senatu i trafi do katalogu zasobów on-line projektu. Nagranie przedstawia program instruktażowy - Jak głosować? - z maja 1989 r.

 

05
07.2012

 

Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP zapraszają wszystkich zainteresowanych transformacją państwa polskiego do korzystania z internetowego katalogu zasobów on-line na stronie projekt Archiwa Przełomu 1989–1991 pod adresem www.zasoby.archiwaprzelomu.pl.

 

04
07.2012

 

Kolekcja związana z działalnością komitetów obywatelskich, obejmuje komplet informatorów adresowych i telefonicznych komitetów obywatelskich i Biura Poselsko-Senatorskiego Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oraz inną dokumentację organizacyjną, w tym sprawozdanie z działalności sekretarza Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” za okres 01.07.1990-31.12.1990, druki ulotne z wyborów czerwcowych 1989 r. i wyborów prezydenckich 1990 r. Wśród przekazanych czasopism z okresu przełomu znalazł się komplet numerów siedleckiego pisma „Nasz Czas” Biuletynu Informacyjnego Członków i Sympatyków „Solidarności” (nr 1-20 z l. 1989-1990).

 

30
05.2012

 

Do grona darczyńców Archiwów Przełomu dołączyli: Archiwum Państwowe w Częstochowie i Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

23
05.2012

 

Archiwum Senatu odwiedziła Pani Marzena Flis z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, która przywiozła zgłoszenie niniejszej organizacji do projektu, oraz 265 GB danych cyfrowych zawierających materiały archiwalne z lat 1989-1991 wraz z ewidencją. Materiały, które przekazano w ramach projektu, to głównie kopie cyfrowe numerów prasy z lat 1989-1991. Wśród materiałów znajdują się takie tytuły jak: „Tygodnik Solidarność”, „Tygodnik Gdański Solidarność”, „KOS”, „ANEKS”, „BIS” i wiele innych. 

 

30
03.2012

 

Do Archiwum Senatu i Archiwum Prezydenta RP wpłynęło pismo wraz ze skanami fotografii ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu.

 

21
02.2012

 

Archiwum Prezydenta RP, w ramach realizacji projektu Archiwa Przełomu 1989-1991 pozyskało kopie cyfrowe dokumentów Międzyzakładowej Komisji Oświata Wola NSZZ „Solidarnośćz lat 1989-1993. Ta niezwykle interesująca kolekcja została przekazana przez Józefa Janika, zasłużonego działacza związkowego i oświatowego. Dzięki jego zaangażowaniu i trosce zachowało się wiele ciekawych źródeł z okresu transformacji ustrojowej, o proweniencji głównie związkowej. Pan Józef Bronisław Janik już w sierpniu 1980 r. włączył się do działań na rzecz rodzącego się ruchu społecznego, jakim był NSZZ „Solidarność”.

 

02
01.2012

 

Miło nam Państwa poinformować, iż Archiwum Państwowe w Przemyślu odpowiedziało na apel Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta RP i jako pierwsze przekazało skany materiałów archiwalnych dokumentujących drogę do Niepodległości Państwa Polskiego.

 

22
11.2011

 

W Senacie odbyło się seminarium „Archiwa przełomu jako przedmiot badań naukowych”. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Senatu, która wspólnie z Kancelarią Prezydenta RP prowadzi prace nad archiwizowaniem dokumentów z lat 1989 - 1991.

 

09
06.2011

 

W Pałacu Prezydenckim zaprezentowany został projekt Archiwa Przełomu 1989-1991. Prace nad scaleniem, opracowaniem, zdigitalizowaniem i udostępnieniem dokumentów związanych z wydarzeniami okresu transformacji politycznej w Polsce zostały zapoczątkowane w 2009 r. w Senacie.

 

Na skróty