Czcionka:
Kontrast:
Dokumentacja z lat 1989-1991 Archiwum Państwowe w Poznaniu
Z inwentarzy archiwalnych i innych źródeł
Lp. Nazwa zespołu / jednostki / dokumentu / eksponatu Nr indentyfikacyjny w zbiorach właściciela Sposób pozyskania informacji
1 Polska Izba Handlu Zagranicznego - Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu 1946-1990 775 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
2 Archiwum Państwowe w Poznaniu 1885-1939] 1945-1992 921 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
3 Komitet d/s Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" Ośrodek Telewizyjny i Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Poznaniu [1945-1961] 1961-1983 [1984-1992] 924 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
4 Komitet do Spraw Radia i Telewizji w Warszawie Państwowa Jednostka Organizacyjna "Polskie Radio i Telewizja" Ośrodek Radiowo-Telewizyjny w Poznaniu 1986-1992 924/6 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
5 Dokumenty i akta osób i rodzin 1431-1992 974 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
6 Miscellanea XIII w.-1999 976 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
7 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Poznaniu [1939-1945] 1945-1990 1106 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
8 Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Poznaniu [1952] 1953-1995 1167 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
9 Poznańskie Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Włókienniczymi i Skórzanymi w Poznaniu 1945-1991 1183 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
10 Wojewódzkie Biuro Projektów w Poznaniu 1952-1995 1190 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
11 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Poznaniu [1953-1956] 1957-1990 1194 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
12 Poznańskie Zakłady Graficzne im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu [1924-1950] 1950-1991 1200 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
13 Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu [1953-1957] 1958-1989 1206 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
14 Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych w Poznaniu 1947-1993 1210 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
15 Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych "Agromet" w Poznaniu 1948-1990 1214 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
16 Wielkopolskie Wydawnictwo Prasowe w Poznaniu [1945-1958] 1959-1993 1217 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
17 Cukrownie Wielkopolskie. Przedsiębiorstwo Państwowe w Poznaniu 1957-1991 1229 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
18 Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji w Poznaniu [1945-1958] 1958-1989 [1989 -1992] 1251 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
19 Fabryka Obrabiarek Specjalnych "Ponar - Wiepofama" w Poznaniu [1927-1961] 1961-1992 [1994] 1254 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
20 Poznańskie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" Poznań 1950-1992 1259 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
21 Fabryka Kosmetyków "Pollena - Lechia" w Poznaniu [1925-1965] 1965-1998 1277 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
22 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu [1946-1959] 1960-1982 [1983-1989] 1278 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
23 Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa w Poznaniu 1983-1989 1278/3 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
24 Wojewódzki Zwiazek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Poznaniu 1949-1989 1397 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
25 Liga Kobiet - Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1947-1990 1407 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
26 Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt". Oddział w Poznaniu 1953-1995 [1996, 1999] 1410 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
27 Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu 1951-2004 [1950] 1414 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
28 Bank Gospodarki Żywnościowej - Oddział Wojewódzki w Poznaniu 1949-1994 1432 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
29 Zachodnia Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu [1891-1953] 1954-2002 1440 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
30 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich [1952-1955] 1956-1989 1486 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
31 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Poznaniu 1945-1989 1494 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
32 Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski - Poznań Przedsiębiorstwo Państwowe [1945-1949] 1949-1995 1570 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
33 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Poznaniu [1898-1981] 1982-1990 1703 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
34 Gminna Rada Narodowa w Rokietnicy 1973-1990 1712 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
35 Rada Narodowa Miasta i Gminy Czempiń 1973-1990 1713 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
36 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Śremie 1974-1990 1715 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
37 Gminna Rada Narodowa w Kwilczu 1973-1990 [1990-1992] 1716 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
38 Rada Narodowa Miasta i Gminy Skoki 1973-1990 1717 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
39 Rada Narodowa Miasta i Gminy Dolsk 1973-1990 1719 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
40 Gminna Rada Narodowa w Suchym Lesie 1973-1990 1720 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
41 Gminna Rada Narodowa w Dusznikach 1973-1990 1722 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
42 Rada Narodowa Miasta i Gminy Lwówek 1973-1990 1724 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
43 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Pniewach 1973-1990 1725 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
44 Gminna Rada Narodowa w Kleszczewie 1973-1990 1726 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
45 Gminna Rada Narodowa w Tarnowie Podgórnym 1973-1990 1728 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
46 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Pobiedziskach 1973-1990 1729 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
47 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Stęszewie 1973-1990 1730 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
48 Gminna Rada Narodowa w Nowym Mieście 1973-1990 1735 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
49 Gminna Rada Narodowa w Brodnicy 1973-1990 1739 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
50 Sąd Grodzki w Poznaniu [1919-1945] 1945-1950 [1951-1998] 1741 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
51 Zarząd Inwestycji Szkół Wyższych w Poznaniu 1951-1998 1772 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
52 Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Poznaniu [1930-1939] 1945-1973 [1974-2004] 1773 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
53 Fabryka Samochodów Rolniczych "Polmo" w Poznaniu [1945-1975] 1975-1993 [1995-1997] 1774 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
54 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Poznaniu 1960-1991 1794 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
55 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu 1954-2000 1805 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
56 Urząd Stanu Cywilnego Lubosz (pow. międzychodzki) 1874-1919 [1952-1996] 1886 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
57 Urząd Stanu Cywilnego Ostroróg (pow. szamotulski) 1874-1913 [1950-2003] 1919 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
58 Urząd Stanu Cywilnego Pniewy - obwód miejski (pow. szamotulski) 1874-1913 [1959-2012] 1923 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
59 Urząd Stanu Cywilnego Separowo (pow. nowotomyski) 1876-2012 1944 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
60 Urząd Stanu Cywilnego Zaniemyśl - obwód miejski 1874-1913 [1949-1998] 1987 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
61 Państwowa Filharmonia w Poznaniu 1947-2008 1993 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
62 Urząd Wojewódzki w Poznaniu [1945-1973] 1973-1991 1994 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
63 Rada Narodowa miasta Poznania 1973-1990 1995 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
64 Urząd Miasta Poznania [1961-1972] 1973-1990 2035 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
65 Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach [1971-1975] 1975-1990 2043 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
66 Rejestr sądowy przedsiębiorstw 1895-2005 2062 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
67 Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Komunalnego w Poznaniu 1982-1989 2073 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
68 Komisje wyborcze do rad narodowych stopnia podstawowego 1988 2074 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
69 Towarzystwo Łączności z Polonią Zagraniczną "Polonia". Oddział w Poznaniu 1983-1990 2075 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
70 Społeczny Komitet Budowy Parku-Pomnika Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Braterstwa Broni w Poznaniu 1961-1989 2076 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
71 Państwowe Przedsiębiorstwo "Sztuka Polska" - Oddział w Poznaniu 1983-1990 2077 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
72 Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Poznaniu 1982-1989 2078 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
73 Zrzeszenie Producentów Sprzętu Transportu Wewnętrznego, Przeładunkowego i Maszynowego PROMAG w Poznaniu 1982-1989 2079 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
74 Gminna Rada Narodowa w Dopiewie 1974-1990 2081 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
75 Rada Narodowa Miasta i Gminy Oborniki 1975-1990 2082 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
76 Wielkopolskie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Technicznej Obsługi Rolnictwa w Poznaniu 1982-1989 2084 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
77 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli. Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1957-1990 2086 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
78 Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej. Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1959-1990 2087 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
79 Krajowy Związek Poligraficznych Spółdzielni Pracy w Poznaniu 1981-1990 2089 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
80 Spółdzielcze Zakłady Poligraficzne "Poligrafia" w Poznaniu 1988-1990 2090 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
81 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Poznaniu 1978-1990 [1990-1993] 2091 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
82 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - Inspektorat Lustracji w Poznaniu 1976-1989 2092 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
83 Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów - Oddział Lustracji w Poznaniu 1980-1989 2093 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
84 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Terenowy Zespół Lustracji w Poznaniu 1966-1989 2094 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
85 Centralny Związek Spółdzielni Spożywców "Społem". Wydział Lustracji w Poznaniu 1978-1989 2095 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
86 Centralny Związek Spółdzielczości Pracy. Oddział Lustracji w Poznaniu 1986-1989 2096 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
87 Zbiór fotokopii i kserokopii akt, dokumentów i prasy z XVIII - XX w. 2099 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
88 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Poznańskich Spółdzielni Pracy w Poznaniu [1953-1957] 1958-1990 2100 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
89 Krajowa Państwowa Komunikacja Samochodowa. Dyrekcja Okręgowa w Poznaniu [1969-1982] 1983-1990 2105 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
90 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu [1888-1948] 1948-1990 2183 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
91 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań - Grunwald 1955-1989 2221 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
92 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań - Jeżyce 1949-1989 2222 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
93 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań - Nowe Miasto 1950-1989 2224 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
94 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań - Stare Miasto 1948-1989 2225 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
95 Komitet Dzielnicowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Poznań - Wilda 1949-1989 2228 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
96 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1949-1989 2229 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
97 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnieźnie 1975-1989 2838 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
98 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Luboniu 1973-1989 2839 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
99 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Puszczykowie 1972-1989 2840 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
100 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Buku 1974-1989 2841 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
101 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czempiniu 1972-1989 2842 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
102 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerniejewie 1973-1989 2843 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
103 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dolsku 1972-1989 2844 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
104 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Grodzisku Wielkopolskim 1975-1989 2845 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
105 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kłecku 1972-1989 2846 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
106 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kostrzynie 1973-1989 2847 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
107 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kórniku 1974-1989 2848 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
108 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Książu Wielkopolskim 1974-1989 2849 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
109 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lwówku 1975-1989 2850 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
110 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miłosławiu 1972-1989 2851 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
111 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mosinie 1972-1989 2852 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
112 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Murowanej Goślinie 1972-1989 2853 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
113 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Tomyślu 1975-1989 2854 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
114 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Obornikach 1975-1989 2855 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
115 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opalenicy 1974-1989 2856 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
116 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrorogu 1972-1989 2857 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
117 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pniewach 1972-1989 2858 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
118 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pobiedziskach 1973-1989 2859 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
119 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rakoniewicach 1972-1989 2860 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
120 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sierakowie 1973-1989 2861 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
121 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skokach 1972-1989 2862 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
122 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Stęszewie 1973-1989 2863 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
123 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Swarzędzu 1972-1989 2864 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
124 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szamotułach 1975-1989 2865 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
125 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Śremie 1975-1989 2866 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
126 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Środzie Wielkopolskiej 1975-1989 2867 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
127 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielichowie 1972-1989 2868 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
128 Komitet Miejsko - Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wrześni 1975-1989 2869 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
129 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brodnicy 1974-1989 2870 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
130 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Brodnicy 1974-1989 2870 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
131 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chrzypsku Wielkim 1974-1989 2871 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
132 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Czerwonaku 1972-1989 2872 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
133 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dominowie 1973-1989 2873 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
134 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dopiewie 1974-1989 2874 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
135 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Dusznikach 1973-1989 2875 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
136 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnieźnie 1972-1989 2876 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
137 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Granowie 1972-1989 2877 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
138 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaźmierzu 1972-1989 2879 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
139 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kiszkowie 1973-1989 2880 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
140 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kleszczewie 1973-1989 2881 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
141 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kołaczkowie 1973-1989 2882 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
142 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komornikach 1972-1989 2883 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
143 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Krzykosach 1972-1989 2884 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
144 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kuślinie 1972-1989 2885 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
145 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kwilczu 1972-1989 2886 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
146 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Łubowie 1973-1989 2887 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
147 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mieleszynie 1972-1989 2888 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
148 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Mieścisku 1972-1989 2889 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
149 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nekli 1972-1989 2890 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
150 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Niechanowie 1972-1989 2891 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
151 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Nowym Mieście 1973-1989 2892 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
152 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Obrzycku 1972-1989 2893 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
153 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Rokietnicy 1973-1989 2894 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
154 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suchym Lesie 1972-1989 2895 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
155 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Tarnowie Podgórnym 1974-1989 2896 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
156 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zaniemyślu 1972-1989 2898 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
157 Komitet Środowiskowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Budownictwa w Poznaniu 1970-1989 2899 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
158 Komitet Środowiskowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Kultury w Poznaniu 1974-1989 2901 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
159 Komitet Środowiskowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Spółdzielczości w Poznaniu 1969-1989 2902 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
160 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bieganowie 1977-1989 2904 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
161 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnieźnieńskich Zakładach Garbarskich w Gnieźnie 1949-1989 2916 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
162 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gnieżnieńskich Zakładach Graficznych w Gnieźnie 1949-1989 2917 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
163 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Węźle Polskich Kolei Państwowych w Gnieźnie 1949-1989 2920 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
164 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielkopolskich Zakładach Obuwia "Polania" w Gnieźnie 1971-1989 2923 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
165 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Nawozów Fosforowych w Luboniu 1949-1989 2935 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
166 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 1949-1989 2936 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
167 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Przemysłu Sklejek w Orzechowie 1949-1989 2956 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
168 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Owińskach 1952-1989 2957 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
169 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Kosmetyków "Lechia" w Poznaniu 1949-1989 2967 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
170 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznańskiej Fabryce Łożysk Tocznych w Poznaniu 1958-1989 2972 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
171 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielkopolskich Zakładach Teletechnicznych "Teletra" w Poznaniu 1953-1989 2995 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
172 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu 1966-1989 2996 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
173 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 1 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1950-1989 3003 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
174 Komitet Fabryczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 2 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3004 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
175 Komitet Fabryczny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 3 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3005 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
176 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W- 4 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3006 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
177 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 5 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1960-1989 3007 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
178 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 7 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3009 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
179 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 8 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3010 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
180 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w W - 9 Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1948-1989 3011 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
181 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wydziale Remontów Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1952-1989 3012 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
182 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Odbiorze Wojskowym Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1965-1989 3015 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
183 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zarządzie Przedsiębiorstwa Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu 1964-1989 3016 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
184 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Emerytów i Rencistów Zakładów Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniui 1959-1989 3017 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
185 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych "Elektromontaż" w Poznaniu 1972-1989 3030 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
186 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa "Eltor" w Poznaniu 1951-1989 3034 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
187 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Węźle Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu 1949-1988 3055 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
188 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1974-1989 3084 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
189 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu 1949-1988 3089 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
190 Komitet Uczelniany Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1949-1989 3090 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
191 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Poznaniu 1951-1988 3121 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
192 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu 1949-1989 3127 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
193 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Swarzędzkich Fabrykach Mebli w Swarzędzu 1951-1989 3145 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
194 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Odlewni Żeliwa w Śremie 1971-1989 3155 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
195 Centralny Związek Spółdzielni Budowlanych w Poznaniu 1981-1997 3192 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
196 Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania 1945-1990 3193 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
197 Biuro Projektów Przemysłu Cukrowniczego "Cukroprojekt". Oddział w Poznaniu [1957-1971] 1971-1992 3194 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
198 Wojewódzka Rada Narodowa w Poznaniu 1973-1990 3195 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
199 Instytut Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu 1952-1992 3196 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
200 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa w Poznaniu 1964-1993 3200 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
201 Przedsiębiorstwo Doświadczalno - Produkcyjne "RADIOPAN" w Poznaniu 1973-1992 3201 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
202 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Poznaniu - wybory do Sejmu i Senatu 1989 3204 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
203 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Poznaniu - wybory do organów samorządu terytorialnego 1990 [1991] 3205 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
204 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Poznaniu - wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 1990 3206 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
205 Zarząd Wojewódzki Związku Młodzieży Wiejskiej w Poznaniu 1957-1976 [1977-1989] 3979 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
206 Zarząd Wojewódzki Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Poznaniu [1963, 1965-1975] 1976-1994 4010 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
207 Zarząd Dzielnicowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Poznań - Grunwald 1976-1989 4011 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
208 Zarząd Dzielnicowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Poznań - Jeżyce 1976-1990 4012 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
209 Zarząd Dzielnicowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Poznań - Nowe Miasto 1976-1989 4013 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
210 Zarząd Dzielnicowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Poznań - Stare Miasto 1976-1988 4014 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
211 Zarząd Dzielnicowy Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Poznań - Wilda 1976-1990 4015 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
212 Rada Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Poznaniu [1932-1972] 1973-1981 [1991] 4019 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
213 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Stosowania i Obróbki Tworzyw Sztucznych "Proplast" w Poznaniu 1970-1991 4022 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
214 Medyczne Studium Zawodowe nr 1 w Poznaniu [1947-1970] 1971-1992 4023 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
215 Zakłady Wytwórcze Głośników "Tonsil" we Wrześni 1945-1990 4024 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
216 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Systemów Automatyki w Poznaniu 1975-1992 4025 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
217 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Poznaniu [1958-1986] 1987-1993 4026 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
218 Urząd Dzielnicowy Poznań - Grunwald 1983-1990 4027 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
219 Dzielnicowa Rada Narodowa Poznań - Grunwald 1984-1990 4028 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
220 Urząd Dzielnicowy Poznań - Wilda 1984-1990 4029 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
221 Dzielnicowa Rada Narodowa Poznań - Wilda 1984-1990 4030 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
222 Urząd Gminy w Dopiewie [1971-1972] 1973-1990 4031 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
223 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Pakujących w Poznaniu 1974-1993 4032 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
224 Urząd Miasta i Gminy w Śremie 1975-1990 4033 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
225 Dzielnicowa Rada Narodowa Poznań - Nowe Miasto 1984-1990 4034 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
226 Urząd Dzielnicowy Poznań - Nowe Miasto [1983] 1984-1990 [1990-1998] 4035 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
227 Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym [1971-1972] 1973-1990 4036 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
228 Urząd Dzielnicowy Poznań - Jeżyce [1949-1983] 1984-1990 4037 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
229 Dzielnicowa Rada Narodowa Poznań - Jeżyce 1984-1990 4038 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
230 Okręgowa Handlowo-Usługowa Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Poznaniu 1988-1990 4039 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
231 Dzielnicowa Rada Narodowa Poznań - Stare Miasto 1984-1990 4040 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
232 Urząd Dzielnicowy Poznań - Stare Miasto 1985-1989 4041 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
233 Swarzędzkie Fabryki Mebli w Swarzędzu [1942, 1945-1951] 1952-1991 4519 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
234 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Manieczkach (pow. śremski) [1947-1960] 1960-1992 [1993-1994] 4521 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
235 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Konarzewie (pow. poznański) [1946-1961] 1962-1991 [1992-1993] 4579 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
236 Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. Zarząd Wojewódzki w Poznaniu 1957-1990 4733 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
237 Urząd Miasta i Gminy w Kórniku [1972] 1973-1989 4734 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
238 Urząd Miasta i Gminy w Obornikach [1973-1974] 1975-1990 4735 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
239 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Poznania 1975-1994 4741 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
240 Rada Narodowa Miasta i Gminy Buk 1973-1990 4742 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
241 Urząd Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu [1964-1972] 1973-1989 4743 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
242 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu 1973-1990 4744 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
243 Urząd Miasta i Gminy w Buku [1972] 1973-1990 4745 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
244 Urząd Miasta i Gminy w Mosinie 1973-1989 4746 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
245 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Mosinie [1974] 1975-1990 4747 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
246 Przedsiębiorstwo Handlu Zwierzętami POZH w Poznaniu 1952-1992 4748 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
247 I Lotnicza Drużyna Harcerzy im.generała Jana Henryka Dąbrowskiego w Poznaniu [1914-1928] 1928-1994 4749 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
248 Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bieganowie [1950-1964] 1964-1991 4750 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
249 Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Oddział Wielkopolski w Poznaniu 1962-1990 4752 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
250 Urząd Gminy w Komornikach 1973-1990 4759 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
251 Gminna Rada Narodowa w Komornikach 1973-1990 4760 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
252 Wielkopolskie Zrzeszenie Przedsiębiorstw Budownictwa Wodnego i Melioracji w Poznaniu 1982-1989 4761 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
253 Biuro Projektowo-Badawcze Przemysłu Ceramiki Budowlanej "Cerprojekt". Oddział w Poznaniu 1962-1993 4763 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
254 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kostrzynie 1973-1990 4765 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
255 Urząd Miasta i Gminy w Kostrzynie 1973-1990 4766 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
256 Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo - Młynarskiego "Polskie Zakłady Zbożowe" w Poznaniu 1975-1991 4769 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
257 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Poznaniu, wybory do Sejmu i Senatu w 1991 r. 4771 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
258 Bank Spółdzielczy w Tarnowie Podgórnym 1906-1995 4778 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
259 Akty erekcyjne 1902-2007 4784 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
260 Bolesław Leitgeber - spuścizna (1900-1993; absolwent UAM, dyplomata - pierwszy sekretarz polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Hadze i ambasady w Londynie, korespondent zagraniczny w Berlinie i Londynie, działacz ONZ i UNESCO, podróżnik i fascyna 4792 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
261 Kolegium do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Poznaniu 1986-1989 4793 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
262 Pałac Kultury w Poznaniu 1962-1994 4794 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
263 Kombinat Budowlany "Poznań - Centrum" w Poznaniu [1945-1977] 1978-1995 4795 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
264 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Rakoniewicach 1973-1990 4796 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
265 Urząd Miejski w Puszczykowie [1964 1972] 1973-1990 4798 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
266 Miejska Rada Narodowa w Puszczykowie [1969-1972] 1973-1990 4799 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
267 Wielkopolska Fabryka Maszyn Elektrycznych "Wiefamel" Przedsiębiorstwo Państwowe w Poznaniu [1944-1961] 1961-1995 4800 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
268 Wojewódzkie Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Poznaniu 1950-1993 4801 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
269 Wielkopolska Symfoniczna Orkiestra im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu [1946-1962] 1962-1992 4802 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
270 Stanisław Nawrocki - spuścizna (prof. dr hab., historyk, archiwista, wicedyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu) 1952-2000 [1868-1951] 4807 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
271 Towarzystwo Rozwoju Rodziny. Zarząd Wojewódzki w Poznaniu [1956-1979] 1979-1997 4809 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
272 Spuścizna działaczy "Ojczyzny" - Zdzisław Jaroszewski, Jacek Nikisz, Edward Serwański 1939-1999 4811 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
273 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Kórniku [1971] 1973-1990 4813 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
274 Gminna Rada Narodowa w Zaniemyślu 1973-1990 4814 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
275 Urząd Miasta i Gminy w Pniewach [1969] 1973-1990 [1991] 4815 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
276 Urząd Gminy w Kwilczu 1973-1989 4816 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
277 Urząd Gminy w Dusznikach 1973-1990 4817 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
278 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Sierakowie 1973-1990 4819 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
279 Urząd Miasta i Gminy w Sierakowie 1973-1990 4820 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
280 Miejska Rada Narodowa w Luboniu 1973-1990 4821 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
281 Urząd Miejski w Luboniu 1973-1990 4822 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
282 Akta nierozpoznane XVIII-2000 4824 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
283 Poznańskie Biuro Projektów Dróg i Mostów w Poznaniu 1976-1992 4827 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
284 Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom - Teletra" w Poznaniu [1954-1972] 1972-1993 4830 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
285 Kombinat Państwowych Gospodarstw Ogrodniczych Poznań - Naramowice [1946-1964] 1964-1992 [1992-1996] 4831 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
286 Urząd Miasta i Gminy w Czempiniu 1973-1990 [1991] 4834 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
287 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie 1986-1989 4843 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
288 Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji "AGROMET - PROJEKT" w Poznaniu [1971-1974] 1975-1995 4855 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
289 Sejmik Samorządowy Województwa Poznańskiego w Poznaniu 1990-1998 4857 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
290 Wojewódzkie Biuro Dokumentacji Geodzyjnej i Kartograficznej w Poznaniu 1983-1999 4859 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
291 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Ostrorogu 1973-1990 4860 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
292 Urząd Miasta i Gminy w Ostrorogu 1973-1990 4861 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
293 Urząd Gminy w Kleszczewie 1973-1990 4862 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
294 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 1973-1990 4863 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
295 Urząd Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie 1973-1990 [1993-1995] 4864 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
296 Zrzeszenie Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Wielkopolski 1990-2000 4866 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
297 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "UNISCO" Spółka Akcyjna w Poznaniu 1982-1990 4867 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
298 Rada Wojewódzka Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu 1990-1999 4868 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
299 Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, I Oddział w Poznaniu 1961-1998 4870 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
300 Urząd Miasta i Gminy Lwówek [1947-1972] 1973-1990 4871 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
301 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej 1975-1990 4872 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
302 Urząd Miasta i Gminy w Środzie Wielkopolskiej [1964-1974] 1975-1990 4873 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
303 Gminna Rada Narodowa w Kaźmierzu 1973-1990 4875 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
304 Urząd Gminy w Kaźmierzu [1972] 1973-1990 4876 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
305 Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza z siedzibą w Poznaniu [1934-1951] 1990-1995 4877 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
306 Gminna Rada Narodowa w Kamieńcu 1973-1990 4878 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
307 Urząd Gminy w Kamieńcu 1973-1990 4879 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
308 Urząd Gminy w Suchym Lesie [1972] 1973-1990 [1991] 4880 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
309 Urząd Gminy w Rokietnicy [1971-1972] 1973-1990 [1991-1994] 4884 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
310 Fundacja im. Henryka Kowalówki pseudonim "Zrąb" Komendanta Okręgu Poznańskiego Armii Krajowej w Poznaniu [1989-1990] 1991-2000 4903 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
311 Kolejowy Klub Sportowy "LECH" w Poznaniu 1945-1999 4916 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
312 Sąd Rejonowy w Śremie [1801-1975] 1975-2004 4918 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
313 Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Poznaniu 1990-1998 4936 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
314 Rada Narodowa Miasta i Gminy Swarzędz 1975-1990 4938 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
315 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Poznaniu [1945-1947] 1948-1999 [2000] 4939 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
316 Wydawnictwo Poznańskie w Poznaniu [1944-1955] 1956-1991 4940 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
317 Związek Zawodowy Pracowników Biura Studiów i Projektów Energetycznych "ENERGOPROJEKT" w Poznaniu 1984-1990 4941 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
318 Urząd Miasta i Gminy w Skokach 1973-1990 4942 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
319 Lesław Józef Kulczycki - spuścizna 1945-2001 4944 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
320 Tadeusz Świtała - spuścizna (historyk, redaktor "Kroniki Miasta Poznania") XX w.-1991 4946 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
321 Państwowe Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych w Poznaniu 1955-1993 4948 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
322 Poznańska Fabryka Maszyn Pakujących "SPOMASZ" w Poznaniu [1971-1973] 1974-1991 [1992] 4969 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
323 Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Poznaniu 1991-1994 [1995-1998] 4971 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
324 Urząd Gminy w Zaniemyślu 1973-1990 4973 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
325 Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Poznaniu 1966-2007 4976 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
326 Przedsiębiorstwo Państwowe Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Poznaniu 1966-1992 4980 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
327 Gminna Rada Narodowa w Kuślinie 1973-1990 4981 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
328 Gminna Rada Narodowa w Chrzypsku Wielkim 1973-1990 4982 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
329 Archiwum Poznańskie Armii Krajowej i Walki o Suwerenne Prawa Narodu 1991-2002 4985 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
330 Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu 1973-2002 4988 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
331 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie 1966-1989 4989 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
332 Edward Serwański (działacz harcerski) 1912-1992 5123 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
333 Zygmunt Jerzy Zakliński - spuścizna (ur. 1933 r., pracownik naukowy Instytutu Fizyki PAN, oficer i pracownik Dowództwa Wojsk Lotniczych) 1900-1999 5315 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
334 Rada Narodowa Miasta i Gminy Opalenica 1973-1990 5324 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
335 Zarząd Miejski Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Gnieźnie 1976-1989 5325 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
336 Zarząd Miejski Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Luboniu 1976-1989 5326 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
337 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Dolsku 1976-1989 5331 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
338 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kłecku 1976-1989 5333 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
339 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Książu Wielkopolskim 1976-1989 5336 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
340 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Mosinie 1976-1989 5339 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
341 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nowym Tomyślu 1976-1989 5341 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
342 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Pniewach 1976-1989 5345 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
343 Zarząd Miejsko-Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Swarzędzu 1976-1989 5351 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
344 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Brodnicy 1976-1989 5357 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
345 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Chrzypsku Wielkim 1976-1989 5358 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
346 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Czerwonaku 1976-1989 5359 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
347 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Gnieźnie 1976-1989 5363 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
348 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Kleszczewie 1976-1989 5368 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
349 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Mieścisku 1976-1989 5376 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
350 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Niechanowie 1976-1990 5378 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
351 Zarząd Gminny Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Nowym Mieście 1977-1989 5379 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
352 Urząd Rejonowy w Poznaniu 1990-1998 5385 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
353 Spółdzielnia Rzemieślnicza Introligatorów SINTROPAP w Poznaniu 1949-2004 5387 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
354 Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu 1972-1991 5391 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
355 Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Drobiarstwa w Poznaniu [1964-1973] 1974-1996 5392 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
356 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wielichowie 1973-1990 5393 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
357 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Wielichowie 1973-1990 5393 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
358 Urząd Miasta i Gminy w Dolsku 1973-1990 5394 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
359 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim [1972-1975] 1975-1990 5395 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
360 Ośrodek Rozwoju Przemysłu Drzewnego "Ored" w Poznaniu 1982-2004 5398 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
361 Rada Narodowa Miasta i Gminy Szamotuły 1975-1990 5399 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
362 Sąd Grodzki w Pobiedziskach [1917-1945] 1945-1950 [1951-1997] 5401 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
363 Gminna Rada Narodowa w Obrzycku 1973-1990 5404 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
364 Urząd Gminy w Obrzycku 1973-1990 5405 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
365 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznaniu 1981-1989 5406 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
366 Urząd Miasta i Gminy w Opalenicy 1973-1990 5413 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
367 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Książu Wielkopolskim 1973-1990 5418 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
368 Urząd Miasta i Gminy w Książu Wielkopolskim 1973-1990 [1991] 5419 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
369 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 1973-1991 [1992] 5420 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
370 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Spółka Akcyjna w Luboniu [1990-1991] 1992-2000 5421 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
371 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 1990-1991 5421/1 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
372 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu 1990-1991 [1992] 5421 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
373 Urząd Gminy w Kuślinie 1973-1990 5422 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
374 Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowo i Wodno-Inżynieryjnego "Hydrobudowa-7" w Poznaniu 1958-1992 5424 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
375 Gminna Rada Narodowa w Dominowie 1973-1990 5428 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
376 Urząd Gminy w Dominowie 1973-1990 5429 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
377 Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" w Poznaniu 1960-1995 [1995-1996] 5430 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
378 Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spółka Akcyjna w Poznaniu [1979-1995] 1995-1998 5431 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
379 Urząd Miasta i Gminy w Rakoniewicach 1973-1990 5434 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
380 Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Modena" w Poznaniu 1951-1991 5438 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
381 Zakłady Przemysłu Odzieżowego MODENA Spółka Akcyjna w Poznaniu 1991-1995 [1998, 2000] 5439 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
382 Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą 1975-1990 5440 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
383 Urząd Gminy w Brodnicy [1960-1972] 1973-1990 [1991] 5441 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
384 Zakłady Przemysłu Cukierniczego "GOPLANA" w Poznaniu [1946-1966] 1967-1995 5444 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
385 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Poznańskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych w Poznaniu 1975 -1989 5533 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
386 Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie 1973-1990 5534 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
387 Urząd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim 1990-1998 5535 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
388 Gminna Rada Narodowa w Czerwonaku 1973-1990 5543 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
389 Urząd Gminy w Czerwonaku 1973-1990 5544 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
390 Państwowa Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Okręgowa Delegatura w Poznaniu 1975-1998 [1999] 5561 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
391 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Poznaniu 1976-1992 5564 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
392 Poznański Kombinat Budowlany w Poznaniu 1973-1990 5568 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
393 Poznańska Korporacja Budowlana PE-KA-BEX Spółka Akcyjna w Poznaniu 1991-1996 5569 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
394 Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "EMA - CENTRA" Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne w Poznaniu 1973-1993 5571 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
395 Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "EMA - CENTRA" Poznańskie Zakłady Elektrochemiczne w Poznaniu 1973-1993 5571 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
396 Państwowy Zakład Ubezpieczeń. Oddział Wojewódzki w Poznaniu 1952-1990 5575 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
397 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Oddział Okręgowy w Poznaniu (Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa) [1974-1990] 1991-1999 5576 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
398 Przedsiębiorstwo Aparatury i Urządzeń Komunalnych PoWoGaz w Poznaniu 1957-1991 5580 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
399 Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury i Urządzeń Komunalnych PoWoGaz w Poznaniu 1972-1995 5581 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
400 Urząd Gminy w Chrzypsku Wielkim 1974-1990 5582 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
401 Wytwórnia Wyrobów Tytoniowych. Spółka Akcyjna w Poznaniu [1991-1992] 1993-1996 5584 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
402 Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Poznaniu [1984-1998] 1999-2002 [2003] 5595 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
403 Urząd Miasta i Gminy w Grodzisku Wielkopolskim [1974] 1975-1990 5604 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
404 Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Przemysłu Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast" w Poznaniu 1972-2005 [2006] 5610 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
405 Zakłady Metalurgiczne POMET w Poznaniu [1949-1951] 1952-1994 [1994-1995] 5611 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
406 Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" w Poznaniu 1959-1999 [2000] 5613 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
407 Gwardyjski Klub Sportowy "Olimpia" w Poznaniu 1958-1992 5621 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
408 Gminna Rada Narodowa w Granowie 1973-1990 5633 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
409 "HYDROBUDOWA-POZNAŃ Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa w Poznaniu 1958-1991 [1991-1992] 5638 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
410 Księgi i akta gruntowe sądów w Poznaniu 1818-2010 5654 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
411 Kombinat Produkcji i Montażu Lekkiej Obudowy "Metalplast" w Obornikach 1975-1995 5655 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
412 Zakłady Graficzne w Poznaniu [1984-1990] 1990-2000 5659 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
413 Wielkopolska Fundacja Żywnościowa w Poznaniu 1990-2011 5668 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
414 Rodzina Gładyszów 1877-2011 5669 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
415 Gildia Poznańska "GP" Spółka Akcyjna w Poznaniu 1991-2007 5671 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
416 Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa "CNOS" w Poznaniu 1982-2004 [2005] 5675 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
417 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu [1963-1976] 1976-1991 5677 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
418 Poznańskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "POLMOS" w Poznaniu [1962-1972] 1973-1998 [1998-2001] 5683 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
419 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Centralnym Ośrodku Badawczo - Rozwojowym Drobiarstwa w Zakrzewie 1968-1989 5687 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
420 Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Poznaniu 1956- 2007 5689 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
421 Okręgowy Związek Producentów Nasion Ogrodniczych i Materiału Szkółkarskiego w Poznaniu 1983-2006 5691 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
422 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju. Oddział w Poznaniu [1939-1992] 1992-2010 5692 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
423 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Oddział w Poznaniu 1974-2008 5693 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
424 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. I Oddział w Poznaniu 1988-2002 5697 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
425 Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach 1973-1990 5698 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
426 Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczółkarska w Nowym Tomyślu 1957-2000 5701 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
427 Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych w Poznaniu 1956-1991 [1991-1996] 5703 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
428 Biuro Projektów Kolejowych w Poznaniu Przedsiębiorstwo Państwowe 1956-1996 5710 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
429 Jerzy Mikosz - spuścizna (działacz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Unii Pracy) 1978-2005 5711 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
430 Klub Sportowy "Pocztowiec" w Poznaniu 1947-2012 5713 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
431 Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Oddział w Poznaniu [1959-1973] 1973-1990 5715 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
432 Rada Pracownicza Zakładu Gazowniczego Poznań 1990-1996 5717 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
433 Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu 1982-1996 5718 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
434 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział w Szamotułach 1970-2003 5719 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
435 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Szamotułach 1976-2000 5720 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
436 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział I w Poznaniu 1986-2002 5724 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
437 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy Oddział w Nowym Tomyślu 1989-1997 5726 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
438 Bank Spółdzielczy w Stęszewie 1898-1994 5731 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
439 Centralny Ośrodek Oświaty i Postępu w Rolnictwie w Brwinowie. Oddział w Poznaniu 1985-1990 [1991] 5735 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
440 Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie w Brwinowie. Oddział w Poznaniu 1991-1995 5736 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
441 Przedsiębiorstwo Projektowo - Technologiczne Przemysłu Taboru Kolejowego "TASKOPROJEKT" w Poznaniu 1968-2008 5741 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
442 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego w Poznaniu 1954-2009 5743 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
443 Wojewódzki Zespół Metodyczny Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej w Poznaniu 1983-1990 5746 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
444 Poznański Ośrodek Organizacji i Ekonomiki Służby Zdrowia w Poznaniu 1990-1999 5747 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
445 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu 1975-1998 5751 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
446 Andrzej Choniawko (ur. 1944, historyk, archiwista, pracownik Archiwum KW PZPR w Poznaniu i Archiwum Państwowego w Poznaniu) 1963-2009 5752 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
447 Zakłady Mięsne POZMEAT S.A w Poznaniu 1990-1993 5753 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
448 Zakłady Systemów Automatyki MERAMONT w Poznaniu 1978-2006 5756 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
449 Archiwum Czekalskich (m.in. Józef Czekalski, zm. 1976 r., geograf i geolog) 1871-2014 5758 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
Lp. Nazwa zespołu / jednostki / dokumentu / eksponatu Nr indentyfikacyjny w zbiorach właściciela Sposób pozyskania informacji
1 Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu [1950] 1951-2004 1414 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
2 Zbiór fotokopii i kserokopii akt, dokumentów i prasy z XVIII - XX w. 2099 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
3 Spuścizna działaczy "Ojczyzny" - Zdzisław Jaroszewski, Jacek Nikisz, Edward Serwański 1939-1999 4811 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
4 Archiwum Fotograficzne Tadeusza Bonieckiego 1977-2006 5639 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
Lp. Nazwa zespołu / jednostki / dokumentu / eksponatu Nr indentyfikacyjny w zbiorach właściciela Sposób pozyskania informacji
1 Nagrania dźwiękowe 1945-1989 2037 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
Lp. Nazwa zespołu / jednostki / dokumentu / eksponatu Nr indentyfikacyjny w zbiorach właściciela Sposób pozyskania informacji
1 Afisze, plakaty i ulotki 1848-2014 982 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
2 Plany miast 1636-2006 991 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
3 Mapy i atlasy drukowane XVI w.-2004 992 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
4 Wojewódzkie Biuro Projektów w Poznaniu 1952-1995 1190 Przeprowadzenie kwerendy przez AP w Poznaniu, dn. 13.05.2014
5 Fabryka Obrabiarek Specjalnych "Ponar - Wiepofama" w Poznaniu [1927-1961] 1961-1992 [1994] 1254 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
6 Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt". Oddział w Poznaniu 1953-1995 [1996, 1999] 1410 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
7 Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego w Poznaniu [1950] 1951-2004 1414 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
8 Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne Poznańskich Spółdzielni Pracy w Poznaniu [1953-1957] 1958-1990 2100 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
9 Zbiór widokówek XIX-XXI w. 4046 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
10 Bolesław Leitgeber - spuścizna (1900-1993; absolwent UAM, dyplomata - pierwszy sekretarz polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w Hadze i ambasady w Londynie, korespondent zagraniczny w Berlinie i Londynie, działacz ONZ i UNESCO, podróżnik i fascyna [1923] 1939-1993 4792 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
11 Pałac Kultury w Poznaniu 1962-1994 4794 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
12 Stanisław Nawrocki - spuścizna (prof. dr hab., historyk, archiwista, wicedyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu) [1868-1951] 1952-2000 4807 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
13 Spuścizna działaczy "Ojczyzny" - Zdzisław Jaroszewski, Jacek Nikisz, Edward Serwański 1939-1999 4811 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
14 Urząd Gminy w Kwilczu 1973-1989 4816 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
15 Mapy geodezyjne 1956-1990 5739 Przeprowadzenie kwerendy w bazach danych NDAP przez Archiwum Senatu
Na skróty